Nedräkning för Tvärbanans förlängning till Sickla

Tvärbanan förlängs från Sickla udde i Hammarby sjöstad till Sickla i Nacka, Foto: Christer Wiik

Tvärbanans förlängning till Sickla har pågått i drygt ett och ett halvt år. Nu har projektet gått in i ett nytt skede och Tvärbanan ändhållplats Sickla udde har fått flytta på sig till ett tillfälligt läge vid Lugnets allé för att göra det möjligt att bygga ihop befintlig Tvärbana med förlängningen till Sickla.

675 meter järnvägsspår över gammal sjöbotten och genom berg, och över ett område fullt med ledningar och kablar. Förlängningen av Tvärbanan till Sickla ställer stora krav på planering och samordning. Nästa höst ska det vara klart för invigning.

– Vi har faktiskt börjat lägga lite spår och växlar vid den kommande hållplatsen, säger Ulf Westlund projektledare för tvärbanans förlängning till Sickla.

Men längst den största delen av den nya sträckan finns fortfarande en hel del annat kvar att göra innan den kan öppnas för trafik nästa höst. Då ska Tvärbanan knytas ihop med Saltsjöbanan vid en nybyggd hållplats med gemensam plattform, där också framtida tunnelbanan senare får en uppgång. Projektets arbetsområde går genom två stora vägar. Sickla industriväg har varit avstängd i drygt ett år, och trafiken på Sicklavägen påverkas också i etapper. Eftersom Sickla ligger på gränsen mellan Nacka och Stockholm måste man samverka med tre olika väghållare – Stockholms stad, Nacka kommun och Trafikverket.