EIB stöder Västmetrons andra etapp i Esbo

Västmetron löper mellan Helsingfors och den västra grannstaden Esbo. Karta: Länsimetro

Europeiska investeringsbanken (EIB) har nyligen meddelat om sitt stöd till det andra skedet av byggnadsprojektet för Västmetron. Bankens generaldirektör Werner Hoyer undertecknade ett avtal om en första finansieringspost på 100 miljoner euro under sitt officiella besök i Finland. Det skriver projektorganisationen Länsimetro i ett pressmeddelande.

 - Sådana här projekt visar att fördelarna med EIB:s verksamhet syns konkret, sade generaldirektör Werner Hoyer.- Målet för vår verksamhet som EU:s bank är att förbättra människornas livskvalitet, och att utveckla kollektivtrafiken i städer passar riktigt bra för det ändamålet. Snabbare och bekvämare kommunikationer förenklar det dagliga livet mer än vad medborgarna ens alltid kommer att tänka på.

- Utbyggnaden av Västmetron i Esbo är en investering inte bara i kollektivtrafiken utan också i hela den nätverksformade pendlingsregionen i södra Finland. Västmetron är en tillväxt- och utvecklingskorridor som förbättrar förbindelserna till stadens södra delar och ansluter hela området till den större Helsingforsmetropolen, betonade Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Delutbetalningen på 100 miljoner euro utgör en del av en finansieringsram på sammanlagt 450 miljoner euro, om vars återstående del ett avtal kommer att ingås under 2017. Finansieringen av Västmetrons andra skede kompletterar det lån på 450 miljoner euro som beviljades för metrons första skede 2011.