”Kräv rättvis ersättning för gränskontrollerna”

Foto: Skånetrafiken

Nu är det känt att Region Skåne får endast 40 miljoner kronor i ersättning för ID- och gränskontrollerna trots att de faktiska kostnaderna är 100 miljoner kronor. Med anledning av detta skickar Liberalerna in ett nytt initiativ om att omedelbart fakturera staten för de faktiska kostnaderna och kräver att ärendet behandlas direkt.

– Det är oacceptabelt att staten inte ens ersätter halva kostnaderna som ID kontrollerna medför, Region Skåne måste omedelbart skicka en faktura med rätt kostnader, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Den 14 januari föreslog Liberalerna att Region Skåne skulle fakturera staten för kontrollernas kostnader. Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslog då initiativet och försäkrade att regeringen var införstådda med behovet av viss ersättning till Skåne.

– Medan Henrik Fritzon har passivt tittat på har vi tappat värdefull tid, Region Skåne måste agera nu, säger Gilbert Tribo (L).

– Uppenbarligen är regeringen helt oförstående inför vilka stora konsekvenser som gränskontrollerna har fått för Skåningarna.Liberalernas förslag skulle skickat ett mycket kraftigt ersättningskrav till staten och nu direkt, säger Gilbert Tribo (L)

Fakta:Den 14:e januari krävde Liberalerna att Region Skåne skulle fakturera staten för id- och gränskontrollernas kostnader.Liberalernas initiativ handlar om att i ett första steg skicka en faktura för kostnaderna av ID kontrollerna till en summa på 15 miljoner kronor för varje månad, en eventuell rättsprocess sker först senare om staten inte skulle ha för avsikt att betala fakturan.

*De samhällsekonomiska kostnaderna för id- och gränskontrollerna i Öresundsregionen uppgår till minst 1,5 miljarder kronor per år, uppger Sydsvenska handelskammaren.

* Skånetrafiken ser ut att gå mot en förlust på 45 miljoner på grund av kostnaderna för id-kontrollerna på Kastrups flygplats.

*En annan effekt är risken att viktiga framtidsinvesteringar går förlorade, vilket oroar många näringslivsföreträdare i regionen.