Grundvatten-frågan inte löst i projekt Västlänken

Västlänkens sträckning i Göteborg. Karta: Trafikverket

Mark- och miljödomstolen har bett Trafikverket om ytterligare kompletteringar på ansökan för Västlänken i Göteborg. Kompletteringarna handlar främst om att fördjupa och precisera delar av det material som redan har lämnats, framförallt vad gäller hydrogeologi, frågor kopplade till påverkan på grundvattnet. Det skriver Trafikverket i sitt nyhetsbrev om Västlänken.

 – För Trafikverket är det bara bra att domstolen väljer att be om kompletteringar i det här läget. Målsättningen är att ansökan ska vara så tydlig som möjligt när vi väl går upp i en huvudförhandling och det här är en del i processen för att se till att så är fallet, säger Ulf Edling jurist på Trafikverket.Kompletteringarna kommer att skickas till domstolen senast den 30 september 2016. Huvudförhandling i frågan förväntas ske någon gång under våren 2017, skriver Trafikverket.