Inställda tåg under sommaren söder om Göteborg

tågtrafiken söder om Göteborg Central förändras. Foto: Trafikverket

I sommar kommer tågtrafiken söder om Göteborg Central att förändras. Det blir färre turer och en del inställda avgångar. Under sex dagar, 20-26 juli, är all tågtrafik mellan Kungsbacka och Göteborg inställd.

Arbetet vid Västlänkens södra mynning i Almedal har nu kommit så långt att nya spår och växlar läggs för att tågtrafiken ska kunna flyta på som vanligt under Västlänkens byggtid. Samtidigt  sker underhållsarbeten längs Västkustbanan mellan Göteborg och Kungsbacka för att minska risken för akuta fel.

När Västlänken är klart 2026 blir det fler destinationer i centrala Göteborg utan byte. Fler tåg får plats på Göteborg Central och Trafikverket har byggt bort en flaskhals i tågtrafiken. Detta underlättar resandet i Göteborg och hela Västsverige.