Nya regionaltåg till Italien

1500-talskonstnären "Caravaccio" har fått ge namnet till Hitachi Italias nya EMU, med plats för 656 passagerare. Foto: Hitachi Rail Italia

Nu är det officiellt klart att Alstom, Hitachi Rail Italien (HRI) och Stadler Rail får uppdraget av Italiens nationella tågoperatör Trenitalia att leverera ett stort antal nya el-och dieseldrivna tåg som ska utföra service på landets regionala linjer. Kontraktet, som har delats i tre avsnitt, baseras på ett sex-årigt ramavtal värt 4,5 miljarder euro, med möjlighet till tre års förlängning. Avtalet har utformats enligt följande: Del 1: Alstom levererar 47 EMUs av typ 150 3000 V DC med medelhög kapacitet (minst 200 sittplatser). Del 2: HRI levererar 39 EMUs av typ 300 3000 V DC med hög kapacitet (minst 450 sittande platser). Del 3: Stadler Rail levererar 50 dieseldrivna DMUs. Först verkställs kontraktet med HRI som gäller byggandet av 39 vagnars EMU- dubbeldäckare, värda 333 miljoner euro av totalt 2,6 miljarder. De nya tågen kommer att vara 136 meter långa och 2,8 meter breda. Ett tågsätt kan ta upp till 656 passagerare och de färdas i en maximal hastighet på 160 km i timmen. Dessa tåg kallas efter "Caravaccio", som var en italiensk målare på 1500-talet. Tågen kommer att byggas vid anläggningarna i Pistoia, Napoli och Reggio Calabria. De nya tågen ersätter flera till åren komna modeller av EMU, däribland Ale 801/940 och Ale 724 samt dieseldrivna Aln 663/668. Omkring 60 procent av Trenitalias regionala passagerartåg är mer än 25 år gamla.