Banarbete påverkar tågtrafiken i Västsverige

Stationshuset i Skövde. Foto: Wikipedia/DegaZ

Under perioden 15 augusti till 19 september byter Trafikverket kontaktledning på Skövde station, vilket påverkar framkomligheten för tågtrafiken.

Banarbetet är en etapp i det pågående arbetet med att byta kontaktledningen på hela sträckan Laxå – Falköping som beräknas pågå fram till augusti 2017. De linjer som påverkas är Töreboda – Falköping – Skövde – Göteborg och Töreboda – Skövde – Falköping – Nässjö.
Källa: Västtrafik