Trafikverket bygger om stationsområdet och bangården i Säter

Stationsområdet och bangården i Säter uppgraderas. Foto: Trafikverket

Sedan ett par veckor tillbaka är det full fart på Trafikverkets arbete med att bygga om stationsområdet och bangården i Säter. Ett arbete som ska vara slutfört i slutet av 2022.

– Lanseringen av de två gångpassagerna kommer att ske i samband med den mer omfattande helavstängningen av trafiken på Dalabanan. Fram till dess har Trafikverket byggt en tillfällig gångväg till plattformen på andra sidan av stationshuset, berättar Riitta Pettersson.

I samband med totalavstängningen av all järnvägstrafik kommer också nya växlar att läggas in samt att ett spår flyttas i sidled, närmare riksväg 70 för att ge plats till den bredare plattformen. Spårflytten sker för att kunna göra det möjligt för tåg att mötas utan att något av tågen måste stanna, så kallad samtidig infart.

För närvarande har entreprenören NRC ett tiotal arbetare igång och en handfull entreprenadfordon, främst grävmaskiner.

– Det kommer att variera ganska mycket med hur mycket personal vi har på plats men vi kommer i alla fall att avbryta tillfälligt för semester i fyra veckor från och med mitten av juli, berättar biträdande platschefen, Sebastian Timan.
Han hälsar under vår rundvandring på arbetsområdet på några kollegor som håller på med att armera ett av de två hisschakten som ska placeras i den nya perrongen.

– Hissarna blir ett rejält lyft för de som har svårt att gå i trappor, liksom de taktila stråk för synskadade som nu byggs. Dagens plattform uppfyller inte de krav på vare sig tillgänglighet eller säkerhet som vi ställer inom Trafikverket, konstaterar Riitta Pettersson.

Förutom taktila stråk kommer också delar av plattformen att få tak och vindskydd samt hela plattformen ska förses med effektivare armaturer.