Tyskland satsar 270 miljarder euro i landets infrastruktur

Foto: En 80 år gammal järnvägsviadukt korsar en väg i tyska staden Bamberg. (Foto: Wikipedia Common, kredit: ermell)

 Tyska regeringens förslag om att investera 269,6 miljarder euro i landets infrastruktur och trafikleder fram till år 2030 antogs av parlamentet, Bundestag, den 3 augusti 2016.

 

Största delen av pengarna går till upprustning och expansion av vägar i Tyskland. Det är kärnan i landets federala transport- och infrastrukturplan (FTIP), som presenterades nyligen av transportminister Alexander Dobrindt i Berlin.

 

Förslaget hade reviderats flera gånger eftersom oppositionen ansåg att underhåll av befintliga vägar och äldre järnvägssträckor bör prioriteras framför nybyggen. Under senare tid hade det förekommit flera tågolyckor på enkelspåriga banavsnitt. Nu skulle det byggas dubbelspåriga sträckor och bättre förbindelser bland annat till Schweiz där den nyligen färdigbyggda Gotthardtunneln ”väntar på tyska anslutningsspår”.

Även cirka 141,6 miljarder euro behövs enligt planen enbart för bevarandet av befintliga vägar, järnvägar och vattenvägar mellan 2016 och 2030.

 

Nästan 50 procent av investeringssumman som godkändes är öronmärkt för vägar och autobahn.

FTIP var tillgänglig för allmänheten under sex veckor. För första gången deltog medborgarna i trafikplanens skapande. Sammantaget lämnades drygt 40 000 ändringsförslag och tillägg till trafikplanen. Föreningar och lobbygrupper kunde lämna kommentarer.

 

Av den totala budgeten står 49,3 procent för vägprojekt, 41,6 procent avser förbättringar vid järnvägen och 9,1 procent går till projekt som omfattar landets relativt livligt trafikerade kanaler och andra vattenvägar.

 

Markku Björkman