Spårväg billigare än busstrafik i Österleden

Foto: Holger Ellgaard

I en rapport från Landstingets trafikförvaltning slås fast att det blir billigare med spårbunden trafik i den kommande Österleden än med busstrafik. Österleden är den sista pusselbiten i en ringled runt Stockholms innerstad.

Landstingets trafikplanerare har undersökt förutsättningarna för kollektivtrafik i Österleden och kommit fram till att spårväg gör mest nytta under den så kallade maxtimmen. Spårväg kan ta nästan dubbelt så många resenärer i maxtimmen som buss, 4 600 mot 2 500.

De initiala investeringarna för spårtrafik är visserligen högre, men de uppvägs av att driftskostnaderna och då i synnerhet personalkostnaderna per år är betydligt lägre, 64 miljoner kronor jämfört med 239 miljoner kronor för busstrafik. Det innebär att landstinget kan räkna hem spårvägsinvesteringen redan efter elva år.

Fördelen med bussar är att de kan förgrena sig åt olika håll utanför vägtunneln.