Nytt spår byggs vid Kristianstad station

Foto: Wikipedia/David Castor

Ett 900 meter långt spår ska byggas från Kristianstad station. Utbyggnaden är en del av kommande utbyggnad till dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm. Syftet är att öka kapaciteten, och minska störningar och restid. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Sträckan Kristianstad-Hässleholm är Sveriges mest trafikerade enkelspår med en trafik på 110 tåg per dygn. Utbyggnaden som inleds 2017 kommer när den är avslutad öka spårkapaciteten och minska störningar och väntetider. Det nya spåret, 900 meter, byggs vid spår 3b från Kristianstad station på befintlig järnvägsmark.  Där det nya spåret avslutas vid Härlövsängaled läggs en ny växel, ytterligare två nya växlar läggs inom stationsområdet, hastigheten höjs genom Karpalund till 160 km/h, Hanaskogbanan avvecklas och hastigheten höjs på  huvudspåret förbi godsbangården mot Blekinge.

Källa: Trafikverket