Eltel i kontrakt med Banedanmark

Foto: Banedanmark/Robert Attermann

Eltel har tecknat avtal med Banedanmark avsende drift, support och underhåll för nätverksinstallationer och tekniska IT-system. Kontraktsperioden börjar i oktober 2016 och löper under en femårsperiod med option på förlängning i ytterligare tre år. Värdet på affären uppgår till 16 miljoner euro.

Banedanmark har valt att Eltel ska driva, stödja och upprätthålla sina nätverksinstallationer och tekniska IT-system. Systemet består av olika kommunikationsteknologier för överföring av data samt en rikstäckande fiber- och kabelinfrastruktur samt ett antal andra tekniska IT-system. Nätverket möjliggör IP-kommunikation inom hela Banedanmarks nätverk. Dessutom ingår dygnetrunt-övervakning från Eltel Network Operation Center (NOC) i Köpenhamn i kontraktet. Eltel har, sedan 2011 då dessa tjänster lades ut, varit partners med Banedanmark.