Ny tågpendel från APM Terminals till Karlshamn

Godståg i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Nu startar en ny järnvägspendel som ska binda samman APM Terminals i Göteborg med Karlshamn och näringslivet i sydöstra Sverige. Pendeln startar i samarbete med SCT Transport, en av Sveriges största förmedlare av containertransporter, och är den 26:e pendeln från APM Terminals.

- Det handlar om ett trettiotal containrar varje vecka, som vi kommer att lasta på tåg i Karlshamn istället för lastbil. En miljövinst där vi kan minska miljöpåverkan med 34 mil vägtransport för 30 lastbilar varje vecka, säger Svante Altås, vd på SCT Transport. 

APM Terminals satsar kraftfullt på att utveckla järnvägstrafiken för containergods. Totalt har man nu 26 tågpendlar som förbinder stora delar av svenskt näringsliv med hamnen i Göteborg  för vidare export ut i världen.

- Vi arbetar hela tiden på att utveckla nätverket av järnvägspendlar för att kunna erbjuda effektiva transporter till och från Göteborg för det svenska och norska näringslivet. Med pendeln till Karlshamn får vi en effektiv transportlösning till och från sydöstra Sverige och näringslivet i det området, säger Hans Gutsch, affärsutvecklare på APM Terminals.

Inledningsvis kommer pendeln att köra en gång i veckan, med framför allt bilkomponenter för exportmarknaden. Men framöver räknar APM Terminals med att kunna attrahera även annat gods som idag transporteras med lastbil till och från sydöstra Sverige.

- Med tillräckligt stora volymer finns det klara ekonomiska och miljömässiga fördelar för näringslivet i sydöstra Sverige att välja järnvägen. Och vi märker ett markant ökat intresse från företagen i området, säger Svante Altås.

Intresset för att transportera gods på järnvägen ökar hela tiden. Idag står järnvägstransporterna för 50 procent av containertrafiken till och från APM Terminals. Och på terminalen har järnvägsharpan moderniserats och ökat sin kapacitet genom nya järnvägskranar, förlängda spår med möjlighet att ta emot 730 meterståg och ett sjätte järnvägsspår som går hela vägen in på terminalen.Den nya tågpendeln mellan Göteborg och Karlshamn startade den 9 juni.