Ny tågpendel mellan Göteborgs hamn och Rosersberg

I Göteborg hanteras tågpendeln på Arken kombiterminal som ligger i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler. Bild: Göteborgs Hamn

I januari startade Green Cargo en ny tågpendel som tar gods mellan Göteborgs hamn och Rosersberg norr om Stockholm, som stärker förutsättningarna för ytterligare tillväxt. Pendeln kommer att avgå sex gånger i veckan och kommer bland annat att transportera pappersprodukter från Rosersberg, via Göteborgs hamn till Frankrike och Storbritannien.

– Rosersberg är en expansiv region, inte minst på logistiksidan. Det är jättebra att det nu finns en effektiv, snabb och klimatsmart direktkoppling till omvärlden via Göteborgs hamns linjeutbud, säger Antti Laakso, Senior Logistics Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

Pendeln som sattes i trafik i januari har kapacitet att transportera 36 trailers eller 88 TEU (tjugofotscontainers). Längre fram är målsättningen dock att dubbla volymen och gå med två tåg per dag.

Initiativtagarna till pendeln är DFDS och Green Cargo. I Göteborg hanteras godset på Arken kombiterminal som ligger i direkt anslutning till hamnens roro- och containerterminaler där godset kommer att lastas och lossas för vidare sjötransport, både till och från transoceana såväl som inomeuropeiska marknader.

– Det här är ännu ett exempel på trenden med klimatsmarta och transporteffektiva upplägg där varje trafikslag används där det gör störst nytta. Vi ser en starkt växande efterfrågan på järnvägstransporter mellan hamnar och terminaler, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo.

Huvuddelen av volymerna på pendeln består av pappersprodukter med huvudsaklig destination Storbritannien och Frankrike. Vid ankomst i Göteborg från Rosersberg lastas godset om till DFDS-fartyg med destination Storbritannien via Immingham, samt Frankrike via hamnen i belgiska Zeebrugge.

– Vi glada att, i samarbete med Green Cargo, kunna erbjuda en daglig intermodal service som knyter ihop norra Stockholm och Göteborg på ett bra sätt. Tidtabellen är anpassad för att matcha våra avgångar till och från Gent, Zeebrugge och Immingham. Det har även visat sig att lösningen är attraktiv för transitvolymer mellan Finland, Baltikum och Storbritannien, säger David Forsberg, Sales Director på DFDS Seaways AB.

Kombiterminalen i Rosersberg ägs av logistikföretaget Train Alliance och är bland annat utrustad med två fasta terminalkranar som servar fyra 750 meter långa parallella spår. Utöver terminalytan om 90 000 kvadratmeter finns ytterligare 60 000 kvadratmeter på området för ytterligare expansion.

– Trafiken har fungerat väldigt bra inledningsvis och det finns ett växande intresse från marknaden för den här pendeln. Ytterligare etableringar som en ny logistikpark på 460 000 kvadratmeter i närområdet kommer att fortsätta driva upp intresset ännu mer, säger Antti Laakso.

Ambitionen på sikt är att all lastbilsdistribution till och från terminalen i Rosersberg ska ske fossilfritt med ellastbil. Arbetet med att bygga laddstationer kopplade till terminalen kommer att starta i augusti.