Folkfest i Furuvik när dubbelspår invigdes

Många lokala ortsbor slöt upp på invigningsceremonin av dubbelspåret Skutskär-Furuvik. Foto: Christer Wiik
Infrastrukturminister Anna Johansson höll invigningstal. Foto: Christer Wiik
Regionaltåget Upptåget anländer Furuvik station. Foto: Christer Wiik

Ostkustbanans passage i gränslandet mellan Uppland och Gästrikland har nu förbättrats rejält. Detta efter att en fem kilometer lång järnvägssträcka mellan Skutskär och Furuvik i Älvkarleby respektive Gävle kommun fått ett efterlängtat dubbelspår.

Med dubbelspåret förkortas dels restiden, dels förbättras säkerheten och framkomligheten, men även bullernivån minskas längs den aktuella sträckan. Projektets första spadtag togs i december 2013 och förutom byggandet av dubbelspår så har flera andra åtgärder genomförts.Det har byggts 11 000 meter stängsel, bullerskydd i form av plank samt tio broar. Även väg 76 har fått en delvis ny sträckning och passerar nu under den nya järnvägsbron i Furuvik.Projektet har, enligt Trafikverket, kostat totalt 645 miljoner kronor 

Förutom att dubbelspåret bidrar till att öka kapaciteten och att minska risken för förseningar på Ostkustbanan, så bidrar därmed projektet även till regionförstoring, i och med förbättrade pendlingsmöjligheter.  

- Vi drar igång hjulen inte bara på tågen utan på hela samhället. Genom att satsa på järnvägen blir det lättare att pendla, hitta bostad och för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, sade infrastrukturminister Anna Johansson i sitt invigningstal, som hölls intill Furuviksparken.

När den sista etappen av dubbelspårsbygget vid Gamla Uppsala öppnar hösten 2017 så kommer det att vara dubbelspår hela vägen på Ostkustbanan mellan Stockholm och Gävle.