Projekterar del av Ostlänken

Foto: WSP

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en del av Ostlänken, som blir Sveriges första höghastighetsjärnväg. I WSPs uppdrag ingår att ta fram järnvägsplan, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning för etappen Bäckeby-Tallboda.

Ostlänken planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen knyter samman Stockholm, Södermanland och Östergötland. Syftet är att förbättra kommunikationerna och korta restiderna. Ostlänken ska stå klar för trafik 2028 och kommer klara persontåg med hastigheter på upp till 320 kilometer i timmen.

– WSP har de senaste åren gjort stora satsningar för att ligga i framkant inom järnväg. Vi har omfattande erfarenhet av internationella höghastighetsprojekt vilket ger oss kunskap som kommer vara till stor nytta i arbetet med Ostlänken. Vi ser Ostlänken inte bara som ett järnvägsprojekt utan som ett samhällsbyggnadsprojekt som bidrar till hela regionens utveckling, med nästan tre miljoner människor boende i länen längs med järnvägssträckningen, säger Magnus Meyer, vd, WSP Sverige i ett pressmeddelande.

Etappen Bäckeby-Tallboda går från kommungränsen Norrköping/Linköping och ansluter till befintligt järnvägsnät vid Linköping. Sträckan går genom ett jordbruks- och kulturlandskap och en av utmaningarna kommer vara att hantera landskapets känsliga naturområden så att järnvägens påverkan på miljö och landskap minimeras.