TagMaster avser förvärva Balogh

Foto: TagMaster

TagMaster, tillverkare av RFID produkter & ANPR kameror för fordons identifiering inom trafik och järnvägslösningar, meddelar att man tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva franska Balogh gruppen.

Balogh är en av de verkliga pionjärerna inom RFID teknologin och grundades 1958 av nuvarande ägarens föräldrar. Balogh har idag kontor för utveckling och produktion i Paris, Toulouse och Normandie och arbetar inom de tre RFID segmenten industriautomation, rail och access/säkerhet.

Balogh S.A. och Balogh Normandie är under rekonstruktion (Redressement Judiciaire) sedan maj 2015 och parterna kommer tillsammans att lämna in en rekonstruktionsplan (continuation plan) som är föremål för godkännande av domstolen i Paris (Tribunal de Commerce de Paris). Godkännandet beräknas ske under juni och förvärvet är villkorat av att godkännande erhålls.  

Balogh omsätter drygt 30 MSEK och har 35 personer anställda.

- TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar, i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss än större och fler projekt. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter, säger Jonas Svensson, vd TagMaster