TagMaster förstärker organisationen

Foto: TAgMaster

TagMaster, tillverkare av RFID produkter & ANPR kameror för fordons identifiering inom trafik och järnvägslösningar, meddelar att man förstärker organisationen genom att anställa Margaretha Narström som bolagets CFO.   

 - TagMaster befinner sig i en snabb expansionsfas och i enlighet med vår strategi så avser vi förvärva ytterligare företag med avsikt att bygga en relevant position som teknologi partner inom Smart City lösningar. Förra året så förvärvade vi CitySync Ltd i England och i förra veckan så annonserade vi att vi avser förvärva Balogh SA i Frankrike. Vi är glada att få välkomna Margaretha och ta del av hennes erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp för att bättre exekvera vår strategi, säger Jonas Svensson, vd TagMaster    

Margaretha Narström har en bred finansiell erfarenhet av att arbeta med controlling, kvalificerad redovisning, koncernredovisning, revision, skatt, ekonomiprocesser och projektledning. Hon startade sin karriär på skatteverket i Stockholm för att sedan arbeta 10 år som revisor på Deloitte där hon blev auktoriserad revisor 2007. Hon kommer senast från en position som affärsenhets controller och chef för ekonomicenter på JM Bostad Stockholm, Margaretha har totalt arbetat inom JM koncernen i 7 år