Swerig påminner om nätverksdag

Foto: Elmia

Swerig arrangerar en nätverksdag den 3 maj på Elmia i Jönköping. En träff där organisationens medlemmar får tillfälle att ta del av varandras kunskaper, stärka kontakterna och lära känna varandras verksamheter ännu bättre. Swerig-gruppen är en oberoende organisation som består av 50 medlemsföretag inom den svenska järnvägssektorn. 

Läs mer: ww.swerig.se