Svensk järnvägs-delegation på plats i Berlin

Vy över InnoTrans utomhusområde på Messe Berlin. Foto: InnoTrans (arkivbild)

30 av Swerigs medlemsföretag är i år representerade i olika montrar på InnoTrans. Swerig (Swedish Rail Industry Group) är en organisation för att stödja export av svensk järnvägsteknologi och järnvägskompetens.

Swerig har i år även en samlingsmonter i hall 11.2, International Hall for Railway Technology, där 10 företag ställer ut. Under InnoTrans-arrangemanget kommer Sveriges ambassadör, Lars Danielsson, att besöka montern för att bland annat delta i kundträffar.

Källa: Swerig