Swerig ställer upp på InnoTrans

Swedish Rail Industry Group presenterar en gemensam monter för medlemsföretagen på InnoTrans. Foto: Swerig

Swerig, Swedish Rail Industry Group, presenterar en gemensam monter för medlemsföretagen på InnoTrans. Teknik i framkant och hållbara lösningar är gemensamma teman för den svenska montern som återfinns i hallen för International Hall for Railway Technology.

– Den svenska järnvägsbranschen ligger i framkant inom teknik och hållbarhet. Vi har även medlemsföretag med en lång tradition av framstående lösningar anpassade för den globala järnvägsindustrin. Vi ser mycket fram emot att bjuda in besökarna att lära sig mer och utöka sin verksamhet och sitt nätverk i vår monter, säger Anne Geitmann, Director of Operations på Swerig.

Det är för 11:e gången Swerig arrangerar en gemensam monter på InnoTrans och att gemensamt introducera besökare till den svenska järnvägsbranschen har många fördelar.

– Vi och andra medlemsföretag ser många fördelar med samarbete. Det ger en helhetsbild av lösningar, teknik och värderingar från Sverige där gott affärsmannaskap och hållbarhet är viktiga ingredienser, säger Anders Lindén, styrelseordförande på Swerig.