Bättre godshantering i Norrköping med Ostlänken

Kardonbanan innebär en ny järnvägsförbindelse till Norrköpings Hamn. Foto: Norrköpings Hamn

När persontrafik flyttas från befintliga stambanor till Ostlänken, skapas nya möjligheter att öka kapaciteten med fler godståg.  Inom projekt Ostlänken planeras nu för en flytt av godsbangården i Norrköping med ett anslutande godsspår, Kardonbanan. Det skriver Trafikverket på sin webbplats.

Flytten av godsbangården har planerats länge och i väntan på en ny godsbangård har den befintliga bangården endast underhållits så att den kan fortsätta vara i drift, vilket innebär att anläggningen nu är sliten. Marken i centrala Norrköping där bangården ligger idag vill kommunen omvandla till innerstadskvarter med bostäder, service, handel och resecentrum.

- Att det inom projekt Ostlänken planeras för att bygga en ny bangård norr om Norrköping beror på att de funktioner för godshantering på järnväg som finns i centrala Norrköping idag behöver flyttas när Ostlänken byggs i centrala Norrköping, förklarar EvaHelena Landelius, projektledare för godsbangården och Kardonbanan.

Den nuvarande godsbangården flyttas till strax norr om Norrköping, till Malmölandet. Läget utanför staden innebär bland annat att buller och andra risker minskas i innerstaden samt att möjligheterna att utveckla området närmast järnvägsspåren ökar.

Målet är att de första godstågen ska trafikera banan någon gång under 2018/2019.

Fakta:Kardonbanan är en ny elektrifierad järnväg mellan Södra stambanan vid Åby och Norrköpings hamn. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Projektet är samfinansierat mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.

Källor: Trafikverket, Norrköpings Hamn