Pendeltågstrafiken säkras genom temporärt avtal

Foto: SL

Nyligen ingick Stockholms läns landstings trafikförvaltning ett temporärt avtal med MTR för pendeltågsverksamheten i Stockholm. Det temporära avtalet ska säkerställa att resenärerna inte står utan den samhällskritiska pendeltågstrafiken efter den 10 december 2016 då nuvarande avtal går ut, skriver SL i ett pressmeddelande.

MTR vann upphandlingen av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen, som avgjordes redan i december 2015. SJ kom då tvåa i upphandlingen, och har begärt överprövning av beslutet. För att resenärerna inte ska bli drabbade av den juridiska processen, vars längd inte kan förutses, har trafikförvaltningen genomfört en upphandling utan föregående annonsering.

Den nya upphandlingen har nu genomförts då ett temporärt avtal har ingåtts med MTR eftersom man anser att det är det alternativ som är bäst både ur ett resenärs- och verksamhetsperspektiv.

Det nya avtalet är i grunden samma som det avtal som tilldelats MTR i den tidigare upphandlingen, men med en kortare avtalstid.