"Norrbotniabanan prioriteras"

Foto: Green Cargo

Norrbotniabanan ses som en av flera viktiga järnvägssträckor som bör prioriteras för att Sveriges konkurrenskraft ska öka. Detta presenterades i rapporten "Järnväg 2050: Näringslivets godstransporter" som Sweco utfört på beställning av en rad tunga aktörer inom tåg- och godsbranschen.  Rapporten vill se en fördubbling av arbetet med godstrafik och presenterar samtidigt ett förslag på en tydlig utvecklingsstrategi för att nå det ambitiösa målet.

I rapporten Järnväg 2050: Näringslivets godstransporter, nämns Norrbotniabanan som en av de tågsträckor som bör prioriteras. Detta är något Region Västerbottens regionråd Erik Bergkvist (S) ser mycket positivt på. 

–  Det är glädjande att se att flera av de nordligare stråken lyfts upp som en del i en större nationell utvecklingsstrategi. Att bland annat Norrbotniabanan prioriteras är ett kvitto på det vi alltid sagt: sträckan är viktigt, inte bara för norra Sverige, utan för hela Sverige.   

Utvecklingsstrategin rymmer hela trafikverkets fyrstegsprincip: 1) tänk om 2) optimera 3) bygg om 4) bygg nytt. Det fjärde och sista steget, bygg nytt, faller under en mer långsiktig strategi och där nämns Norrbotniabanan som en av de sträckor som bör finnas med i en kapacitetsutbyggnad. De tre första stegen innefattar ett mer kortsiktigt batteri av åtgärder som ska påverka järnvägens tillförlitlighet och utnyttjandegrad samt ge rätt förutsättningar för operatörerna att skapa lönsamhet. Något som understryks är vikten av ett gott samarbete mellan operatörer, myndighet och näringsliv för att lyckas med ett snabbt genomförande.