Tyréns projekterar Norrbotniabanan Umeå-Dåva

Bild: Tyréns

Trafikverket har gett Tyréns i uppdrag att upprätta en järnvägsplan och systemhandlingar för första sträckan av Norrbotniabanan mellan Umeå-Dåva till ett värde av cirka 23 miljoner kronor. Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som är positiv för hela landet.

– Att Tyréns vann denna upphandling i konkurrens med sex andra leverantörer är riktigt roligt! Detta stärker vår närvaro i regionen och ger oss underlag för ytterligare tillväxt säger Daniel Wallström, regionchef på Tyréns i ett pressmeddelande.

Under 2015 har EU beviljat en delfinansiering för järnvägsplaner för etapp 1, Umeå-Skellefteå, och för bygghandling på delen Umeå-Dåva. Regeringen uttalade i somras att de vill se ett första spadtag för Umeå-Dåva under 2018.

Utifrån detta planerar nu Trafikverket för en första järnvägsplan mellan Umeå och Dåva. Direkta effekter för transportkostnader och miljöaspekter finns för denna första delsträcka för godstrafiken som idag går på lastbil till bland annat kraftvärmeverket vid Dåva Företagspark.