WSP projekterar depå i Högdalen

Foto: SLL

WSP har vunnit uppdraget att utveckla och projektera utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Beställare är Förvaltning för utbyggd tunnelbana som är ansvarig för att genomföra tunnelbanans utbyggnad och övriga åtgärder som ingår i 2013 års Stockholmsförhandling. 

Utbyggnaden av tunnelbanenätet i Stockholm innefattar ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. Detta kommer att kräva nya tåg, ny kapacitet för att underhålla tågen och utökad plats att ställa dem när de inte är i trafik. I anslutning till den befintliga depån i Högdalen planeras därför ytterligare depåfunktionalitet med bland annat nya uppställningsspår i berget.

Depån ska användas av tåg som trafikerar de blå och gröna tunnelbanelinjerna. WSP har fått uppdraget att utveckla och projektera den nya tunnelbanedepån.