”Banan är i sämre skick än man trott”

Mora station på Dalabanan. Foto: Wikipedia

Kommunstyrelsens ordförande i Mora, Anna Hed (C), är oroad för Dalabanans skick. ”Banan är i sämre skick än man trott och det innebär att trafiken drabbas, vilket skulle vara helt förödande”, säger Anna Hed till Dalarna Tidningar.

Enligt Anna Hed så är Dalabanan på vissa sträckor så dålig att tågens hastighet måste sänkas, vilket medför att färre tåg kan trafikera sträckan.”Underhållet av Dalabanan är eftersatt och vi har förstått att de pengar som avsatts för underhåll inte räcker”, säger Anna Hed till DT.

I början av april arrangeras ett möte om Dalabanan, där berörda politiker och tjänstemän från Dalarna, Uppsala och Västmanlands län kommer att diskutera Dalabanans framtid. Anna Hed är en av de inbjudna politiker som kommer att vara på plats i Sala där mötet arrangeras den 7 april, skriver DT.

”Vi måste agera i den här frågan, som är oerhört viktig för Mora, men även för alla dalakommuner och kommuner utmed banan”, säger Anna Hed till DT.