Färdiggjuten järnvägstunnel i Gamla Uppsala

Fjorårets arbeten med järnvägstunneln genom Gamla Uppsala, norra tunnelöppningen. Foto: Wikipedia/Bengt Oberger

Nu har den sista delen av den blivande järnvägstunneln i Gamla Uppsala gjutits klart. Det meddelar Trafikverket. Järnvägstunneln, som är drygt 600 meter lång, ingår i Trafikverkets projekt att anlägga dubbelspår genom Gamla Uppsala och projektet i sin helhet ska vara klart 2017.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att minska risken för förseningar samt att öka kapaciteten på Ostkustbanan. I realiteten innebär det kortare restider och högre punktlighet. - Arbetet med tunneln, har pågått sedan januari 2014, så det är en viktig milstolpe som nu passerats. Nu ser vi fram emot nästa stolpe, nämligen den 8 maj 2017 när det första tåget rullar igenom tunneln, säger Ove Näslund, biträdande projektledare på Trafikverket.

Tunneln, som är cirka 610 meter lång, 14 meter bred och 9,5 meter hög, är en så kallad cut-and-cover-tunnel. Det innebär att ett djupt "dike" schaktats ur från ytan. Därefter bygger man formar och gjuter golv, väggar och tak av betong. Till sist täcks allt över med jord. Metoden används där markförhållandena inte medger en traditionell bergtunnel.