Västsverige välkomnar höghastighets-bana

Göteborg Central. Foto: Christer Wiik

I mitten av mars ska Västra Götalandsregionen och kommunerna längs stråket komma med ett motbud i den så kallade Sverigeförhandlingen. Regionens och kommunernas politiker är nu eniga om att föra en gemensam strategi och möta Sverigeförhandlarna som en enad part.

För en knapp månad sedan inleddes förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsbana. I det första budet från staten pekade Sverigeförhandlarna ut dessa stationer för det framtida höghastighetståget i Västra Götaland: Göteborg, Mölnlycke, Borås och Landvetter flygplats.

-   Med en höghastighetsbana säkrar vi de nationella resorna till Stockholm och en del av den framtida arbetspendlingen i stråket, men det behövs fler spår snabbt för att säkra tillväxt och pendlarna får möjlighet till större arbetsmarknader, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande och en av Västra Götalandsregionens utsedda förhandlare. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna har nu tagit fram en gemensam strategi och förslag till utbyggnadsordning för framtida järnvägar i stråket mellan Göteborg och Borås och vidare mot Jönköping. Förslaget tillgodoser både snabba fjärresor med höghastighetståg till Stockholm och de regionala resorna i stråket mellan Jönköping och Göteborg. Förslaget omfattar också ytterligare stationer i Mölndal, Landvetter södra, Bollebygd och Ulricehamn där regiontågen skulle kunna stanna. Västra Götalandsregionen och berörda kommuner längs stråket framhåller att de anslutande järnvägarna till höghastighetsbanan också måste få en bättre standard för att kunna försörja höghastighetsbanans tåg med många resenärer och samtidigt möta de regionala utvecklingsbehoven.

- Vi står bakom kommunerna i Västra Götaland om att vi även måste utveckla de kringliggande pendelstråken för att möta framtidens krav på hållbart resande, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande.

Västra Götalandsregionen och kommunerna kommer att presentera sitt förslag till Sverigeförhandlarna i mitten mars. VGR och företrädarna från kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Borås och Ulricehamn kommer fortsätta föra diskussioner under förhandlingsperioden.