Nytt Kattegatt-tåg kan minska restiden mellan Köpenhamn och Århus till 65 minuter

Köpenhamn -Ringsted är den första järnvägssträckan i Danmark som använder höghastighetståg. Bild: BaneDanmark

Danmarks Vägdirektorat undersöker möjligheterna att skapa en höghastighetslinje mellan Köpenhamn och Århus, som med hjälp av en topphastighet på 250 km/h kan förkorta restiden mellan landets två största städer till en timme och fem minuter. 

Tanken är att förlänga den aktuella rutten mellan Köpenhamn och Ringsted och skicka ett höghastighetståg via Kalundborg och halvön Asnæs till Århus. 

Visionen är en del av den pågående preliminära utredningen av Kattegatt-anslutningen, där flera linjer står på spel.

Kattegatt är ett havsområde utanför södra delen av Sveriges västkust. Den norra delen av Kattegatt avgränsas i öster av den södra delen av Sveriges västkust.