Trafikverket utreder höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås

Borås central. Foto: Mikael Ejdemyr

Nu börjar Trafikverket utreda vilken sträckning höghastighetsbanan mellan Göteborg och Borås ska få. Men frågetecken kvarstår - 30 miljarder kronor saknas i finansiering.

– Vi räknar egentligen bara med att starta projektet, säger Jörgen Einarsson, regionchef på Trafikverket till Göteborgs-Posten.

Göteborg - Borås utgör ett av landets största pendlingsstråk med 9 , 5 miljoner årliga pendlare och dagligen passerar 1  400 bussar Kallebäckslid. I dag sker den största delen av pendlandet med buss, eftersom tågbanan är kraftigt eftersatt och en tågresa tar över 70 minuter.

Jämförelsevis tar den en mil längre sträckan till Trollhättan ungefär halva tiden med tåg. Förra sommaren kunde regeringen meddela att en höghastighetsbana för Göteborg - Borås numera ligger i den nationella infrastrukturplanen.

Det hela ingår i planerna att bygga 75 mil ny järnväg som binder ihop landet. Trafikverket börjar nu utreda vilken korridor som är lämpligast för höghastighetsbanan, för att sedan få den godkänd från högsta ort, rapporterar tidningen.