Snabbtåg mellan Göteborg och Borås skjuts på framtiden

Härrydaborna förtjänar en mer nyanserad bild om både för och nackdelar kring bygget av nya stambanor. Foto: Laurenz Kleinheide

De flera gånger upprivna planerna kring lokalisering av nya dubbelspåriga järnvägen för snabbtåg mellan Göteborg och Borås kan skjuta upp trafikstart i flera år. Detta påverkar inte bara attraktionen och kommunikationen i regionen avsevärt utan även Härrydabor negativt. Nu har Trafikverket satt planeringen för sträckan genom kommunen på paus. Kommunen inväntar regeringens beslut våren 2024.

Västra Götalandsregionen har avsatt 15 miljoner i förundersökningar för att möta pendlingsbehoven i regionen. Efter lyhört samråd med Härryda och övriga kommuner i stråket har en gynnsam lösning adderats som också Trafikverket uttalat sig positivt om.

Med förstärkningsalternativet kopplas befintlig järnväg samman mellan Mölnlycke och Mölndal så att kapaciteten förstärks och järnvägen klarar av minst kvartstrafik till Landvetter och halvtimmestrafik till Borås. Med förstärkningsalternativet får Mölnlyckeborna en lika bra förbindelse till Mölndal som de skulle få med Härrydas förslag. Därifrån går tåget vidare in i Västlänken till Korsvägen, Haga och Göteborgs central. Mölndal blir det nya Göteborg södra som också möjliggör snabbare resor söderut.

För Härrydaborna betyder detta en snabbare, smidigare och pålitligare resa mellan orterna vilket självklart gynnar arbetspendling. I det nuvarande uppdraget ligger inte att planera för en järnväg med station i Mölnlycke och Trafikverket kommer inte att förhandla frågan.

Rådande läge skapar ovisshet och oro bland markägare som är redo att både sälja och utveckla, och flera företag står på kö för att etablera sig i Härryda just på grund av läget med närhet till både flygplatsen, Göteborg och Borås.