”Skåne behöver investeringar i infrastruktur”

Foto: Skånetrafiken/Karl-Johan Hjerstström

Både järnväg och vägar är i dag överbelastade och behöver få mer kapacitet. Allians för Skåne har nu fått regionstyrelsen majoritet för sitt förslag till yttrande från Region Skåne.

Därmed föll förslaget från minoritetsstyret av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Skillnaden var främst att det rödgröna Styret ensidigt vill inrikta sig på järnvägar och bortser från kapacitetsproblemen på vägarna. Skåne har i dag ett stort uppdämt behov när det gäller både investeringar och underhåll på vägar och järnvägar. Bristande underhåll och trängsel på spåren leder till onödiga förseningar inom kollektivtrafiken. Motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg har trängselproblem men bristande vägunderhåll slår emot landsbygden. Remissvaret föreslår bland annat att börja bygg höghastighetsjärnväg söderifrån med fyra spår Malmö-Hässleholm och dubbelspår Helsingborg-Kristianstad. Kräv insatser som möjliggör fördubblad kollektivtrafik. Man vill även se tre filer i vardera riktningen på motorvägarna kring Malmö. Lund och Helsingborg, varav en avsedd för kollektivtrafik. Därtill vill man påbörja arbetet med HH-förbindelsen över Öresund.

– Styret bortsåg från vägtrafikens problem och såg bilen som en fiende, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Vi ville ha en mer balanserad politik och bland annat trycka på för tre filer på E6. Samtidigt finns viktiga framtidssatsningar som den kommande andra förbindelsen över Sundet mellan Helsingborg och Helsingör.

– Kollektivtrafiken binder samman Skåne och skapar en större arbetsmarknad, säger Cristina Glad (L), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Öresundstågen, Pågatågen och kommande regionala snabbtåg binder samman Skåne och Södra Sverige för pendling, nöjen och rekreation. I kombination med regionala superbussar får vi ett konkurrenskraftigt alternativ till bilåkande.

– Det ska gå att bo i hela Skåne och ändå ha tillgång till högkvalitativ kollektivtrafik, även på helger och kvällar, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet. I stora delar av Skåne är vägnätet avgörande för den regionala tillgängligheten. Det är viktigt att vi ser de kapacitetsproblem och de trafiksäkerhetsutmaningar som finns i till exempel sydöstra Skåne.

– Har man kört på E6:an på morgonen eller eftermiddagen vet man att situationen är ohållbar, med trängsel, köer och olyckor. Jag är glad över att vi fick igenom att vi ska arbeta för tre filer på motorvägen. Utbyggnad av E6 måste prioriteras, säger Birgitta Södertun (KD).