Spårarbeten tar vid i Tomteboda

Vy över Tomteboda bangård i riktning mot Solna. Foto: Arild Vågen

Nu genomför Trafikverket järnvägsarbeten i Tomteboda/Huvudsta i projekten Mälarbanan och Citybanan som i detta område delar spår.

I Tomteboda i Solna, strax norr om Stockholm, möts spåren i Citybanan och Mälarbanan,  Projekten samsas om området och hjälps åt att bygga om järnvägsanläggningen för att pendeltågen i framtiden ska ha egna spår hela vägen mellan Stockholms södra och Kallhäll.

Under fyra nätter vecka 9 tömmer Trafikverket ut makadam till järnvägen ovanpå den av Mälarbanans nya broar som ligger närmast Solna.