MTR och facket överens om personalövergång

Foto: MTR

Nu har MTR och fackförbunden inom pendeltågen skrivit på avtalen som kommer att gälla för medlemmarna efter MTRs övertagande av driften i december 2016. Avtalen är villkorade till att MTR tar över driften.

– Det har varit viktigt för oss att få till en tidig överenskommelse för att skapa trygghet för medarbetarna, säger Peter Viinapuu, vd MTR Nordic i ett pressmeddelande.

Avtalen mellan MTR och de berörda fackförbunden inom pendeltågen, det vill säga SEKO, Saco-TJ, ST och Sveriges Ingenjörer, innebär verksamhetsövergång enligt Lagen om anställningsskydd, LAS. En del i uppgörelsen är att medarbetare som omfattas av övergången till MTR bibehåller sina befintliga pensionslösningar. Avtalen omfattar personal direkt anställd inom pendeltågen, likväl som personal inom fordonsunderhåll och lokalvård.‒ Vi har fört konstruktiva diskussioner med facken och vi är glada att ha kommit fram till avtal i ett så tidigt skede i övertagandeprocessen. Det ger medarbetarna inom pendeltågen en trygghet avseende anställningsvillkoren även efter den 11 december 2016, säger Peter Viinapuu.I december 2015 fick MTR förtroendet från Stockholms läns landsting och SL att ta över driften av pendeltågstrafiken från december 2016. SJ, som äger den nuvarande operatören Stockholmståg, överklagade upphandlingsprocessen och just nu ligger frågan för avgörande i Förvaltningsrätten. Detta innebär att de avtal som nu förhandlats fram mellan MTR och facken är villkorade till att MTR de facto tar över driften.