Central station för Ostlänken i Norrköping

Bild: Norrköpings kommun

– Det är ett positivt besked som Norrköping har fått under eftermiddagen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande. Det här är en bekräftelse på det förberedande arbete som kommunen har gjort sedan projektet startade.

I budet föreslås förskotteringen till 137 miljoner för Norrköpings del, som betalas tillbaka senare när bostadsbyggandet genomförts. Medfinansiering och volym på bostadsbyggande ska kompletteras innan Sverigeförhandlingen kommer med förslag.

Det gemensamma arbetet i Ostlänkenkommunerna fick stöd av Sverigeförhandlingen genom att alla stationerna finns med. Norrköpings arbete tillsammans med Trafikverket med station och exakt sträckning kan därmed fortsätta.

I centrala Norrköping byggs en station för höghastighetståg enligt järnvägsutredningen och pågående järnvägsplan. Alla tåg, oavsett om de stannar eller inte kommer passera innerstaden, det innebär att det inte byggs något förbigångsspår. Lösningarna innebär positiva möjligheter för både vår regionala trafik och resor till Stockholm.