Stockholmståg på Norrlandsutflykt

Fredrik Åhlander, projektledare signalsystem X60B på Alstom, vid testpendeltåget, här uppställt på Timrå station, strax norr om Sundsvall. Foto: Christer Wiik

Sedan en tid pågår testkörningar av Storstockholms nya pendeltåg X60B, som ska vara i full drift i samband med Citybanans öppnande sommaren 2017. Järnvägsnyheter fick följa med på en provtur på en del av Ådalsbanan, mellan Sundsvall och Härnösand.

De aktuella X60B-tågen som SL beställt av tågtillverkaren Alstom, totalt 46 stycken tågsätt, kommer att trafiksättas successivt, med start våren 2016. Ett viktigt syfte med tågen är att de ska kunna sättas i storskalig trafik i Stockholms nya pendeltågstunnel, Citybanan, en trafikanläggning som så småningom ska utrustas med det nya signalsystemet ERTMS, European Railway Traffic Management System.

-När vi skrev kontrakt med SL 2012 om att leverera X60B-tågen, var det beslutat att det skulle vara ERTMS i Citybanan från och med trafikstart, men det blev uppskjutet på framtiden. Alstom valde ändå, i samråd med SL, att fullfölja sin del av kontraktet - att alla tåg skulle ha ERTMS-utrustning ombord. Beslutet påverkades också av att en ny järnvägslag kräver att nytillverkade tåg har nämnda signalsystemsutrustning installerad, säger Fredrik Åhlander, projektledare signalsystem X60B på Alstom. Det aktuella testtåget har under 2015 testkörts på, förutom Ådalsbanan, även grannjärnvägen Botniabanan samt det än nordligare godsstråket Haparandabanan.

Läs mer om X60B i Nr.1 av Nordisk Infrastruktur.