Samråd för projekt Ostlänken

Ostlänkens sträckning genom Södermanland och Östergötland. Bild: Trafikverket

Trafikverket bjuder nu in till samråd/öppet hus för Ostlänkens del genom Södertälje kommun. I Järna den 25 januari och i Hölö den 27 januari.

Planeringen för projekt Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, går vidare. Som ett komplement till Trafikverkets egna undersökningar är det viktigt för myndigheten att få ta del av synpunkter och kunskap från de personer som bor och verkar i närområdet. Därför bjuder Trafikverket in till samråd/öppet hus.

På samråden kommer Trafikverket att presentera vårt förslag för Ostlänkens delsträcka genom Södertälje kommun och de val som lett fram till den föreslagna sträckningen.

- Det finns många sakområden att ta hänsyn till för att komma fram till den bästa möjliga sträckningen. Det handlar till exempel om geotekniska förutsättningar, friluftsliv, boendemiljöer, klimatpåverkan samt var värdefulla natur- och kulturmiljöer finns. Nu har vi kommit så långt i vår planering för delen genom Södertälje kommun att vi kan presentera ett förslag på sträckning där dessa faktorer vägts in, säger Trafikverkets projektledare Jonas Forsman.För den som inte kan närvara vid de öppna husen kommer samrådsmaterialet att ställas ut i Södertälje Stadshus från den 1 till den 5 februari. Representanter från Trafikverket finns på plats i Stadshuset måndagen den 1 februari kl. 16–19 för att svara på frågor och informera om projektet.