Den första entreprenaden upphandlad för projekt Getingmidjan

Sträckan mellan Stockholms Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade i hela landet. Foto: Stefan Nilsson

I januari 2016 tecknades kontrakt mellan Trafikverket och Elektrosignal Infra AB angående de första arbetena i projekt Getingmidjan. Det meddelar Trafikverket.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar kabelomläggningar på järnvägsbroarna mellan Stockholms Central och Söder Mälarstrand samt flytt av teknikskåp och kiosk. Omläggningarna är förberedelser inför produktionsstart av upprustningen av Getingmidjan 2018. Kontraktssumma är 10,2 miljoner kronor.

Källa: Trafikverket