"Statliga subventioner för nattåg är kontraproduktiva"

Den österrikiska statliga järnvägsoperatören ÖBB:s Nightjet har en dominerande ställning på den europeiska marknaden för nattåg. Foto: ÖBB

Nick Brooks, generalsekreteraren för intressegruppen AllRail anser att "om europeiska regeringar vill sätta fart på nya nattåg, måste de göra det på ett sätt som är rättvist och öppet för alla järnvägsoperatörer. Detta kan uppnås genom att minska de långväga tåglinjerna som har genomgått liberalisering eller genom att tillhandahålla lika finansieringsalternativ. De individuella, marknadsförvrängande subventionerna som ibland beviljas i dagens läge är kontraproduktiva.”

I slutet av juli 2019 meddelade den tjeckiska privata järnvägsoperatören RegioJet att den hade köpt arton vagnar för nattåg. AllRail, en intressegrupp som representerar nykomlingar inom europeisk persontransport, meddelade att i detta fall har privata pengar "investerats i att utveckla marknaden för nattåg.”

Det var en framgångsrik obligationsemission, som ackumulerade in fyrtio miljoner euro, enligt Allrail.

- Detta skiljer sig mycket från de österrikiska och schweiziska statliga järnvägsföretagen, ÖBB och SBB, som bland annat lobbade den nederländska regeringen för enskilda, marknadsförvrängande subventioner för att sätta upp nattåg", enligt intressegruppen.

AllRail säger att det finns en "potentiell renässans" för både inhemska och internationella nattåg i Europa. En anledning till detta, hävdar intressegruppen, är det nya fenomenet flygskam, som går ut på att resorna med flyg leder till skuld på grund av dess påverkan på miljön. En annan anledning, enligt organisationen, är möjligheterna inom marknaden för persontransporter.

AllRail varnar för risken att Europa slår i backen om kontinentens järnvägsoperatörer börjar använda misslyckade modeller från det förflutna, bland annat när tågtrafiken blir ännu mer beroende av statliga subventioner.

Som exempel hänvisar Allrail till den österrikiska statliga järnvägsoperatören ÖBB Nightjet som har en dominerande ställning på den europeiska marknaden för nattåg. ÖBB lobbade för subventioner från Nederländerna.

Exemplet visar enligt intressegruppen att statliga subventioner är kontraproduktiva eftersom de hindrar nya, innovativa, privata järnvägsoperatörer från att komma in på samma marknad. Enligt AllRail lobbar SBB också för nattåg "via marknadsförvrängande individuella subventioner".

Innovativa privata operatörer visar att subventioner inte är nödvändiga, säger intressegruppen.

- RegioJet, Snälltåget, Leo Express och andra privata europeiska järnvägsföretag arbetar redan med en kundfokuserad strategi och olika produktalternativ, inte genom marknadsförvrängande subventioner."

För att skapa lika villkor kräver AllRail en sänkning av infrastrukturavgifterna för alla fjärrtågslinjer som har liberaliserats. Organisationen understryker vikten av lika finansieringsalternativ för leasing eller köp av rullande materiel.

- Integrerad biljettförsäljning för regionala, nationella och privata järnvägsoperatörer kan expandera antalet nattåg i Europa, anser Allrail.