Trafikverket moderniserar Södra stambanan mellan Alvesta och Lund

Trafikverket gör omfattande arbeten på Södra stambanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket har moderniserat Södra stambanan mellan Alvesta och Lund för att din tågresa ska bli enklare. 12 mil ny kontaktledning och 16 nya växlar har blivit 150 kilometer bättre och robustare järnväg.

Järnvägen i Sverige är sliten och behöver rustas upp. Nu har Trafikverket gjort stora förbättringar och rustat upp sträckan mellan Alvesta och Lund på Södra stambanan, som är en av Sveriges viktigaste förbindelser. Nya växlar och ny kontaktledning är nu på plats för att göra järnvägen mer robust och för att din resa ska bli mer pålitlig och punktlig.

Mellan den 13 och 19 maj gjorde Trafikverket omfattande växelbyten på Södra stambanan, på sträckan Eneryda–Hässleholm.

– Vi har bytt växlar som är i dåligt skick, för att minska risken för störningar i tågtrafiken och öka punktligheten på sträckan. Vi är många som arbetat för att få detta att fungera så bra som det gjort. Utöver växelbytet har vi passat på att göra flera underhållsarbeten för att maximera nyttan, säger Henrik Andersson, projektledare på Trafikverket.

Mellan Hässleholm och Lund har kontaktledningarna bytts ut. Det är ett stort arbete som pågått de senaste åren och som nu är helt klart. Det ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt på sträckan.