Spanska CAF köper tågunderhållsbolaget EuroMaint.

EuroMaint utför bland annat förebyggande underhåll i enlighet med fordonens underhållsplan på bolagets trafikverkstäder runt om i Sverige: Foto: EuroMaint.

Genom förvärvet av EuroMaint stärker CAF sin marknadsposition i Norden ytterligare.

- Vi välkomnar CAF som ägare i EuroMaint, säger David Schelin VD. För oss på EuroMaint är det positivt att få en industriell ägare med ett långsiktigt perspektiv på företagande och underhåll av järnvägsfordon, komponentunderhåll och materialleveranser.

CAF har 100 årig historia av att leverera fordon till järnvägstrafik och har en egen underhållsverksamhet över hela världen. Genom förvärvet av EuroMaint stärker CAF sin marknadsposition i Norden ytterligare.

Enligt David Schelin vill CAF som ägare bygga vidare på företaget. Verksamheten går ut på att befästa EuroMaints position som den ledande leverantören av underhåll, komponenter och material till järnvägsfordon i Norden.