Första pendeltåget har lämnat Vega

Många var på plats när den nya pendeltågsstationen Vega invigdes. Foto: SL

Nu har de allra första pendeltågsresenärerna klivit på tåget i Vega. Den nya stationen öppnar upp för fler möjligheter att resa kollektivt i Haninge, där den nybyggda stadsdelen Vega ska växa till omkring 10 000 invånare. 

Måndagen den 1 april invigdes den nya pendeltågsstationen i Vega, ett samarbete mellan Trafikverket, Region Stockholm och Haninge kommun. Bygget har pågått sedan 2015 och innebär nu att SL kan knyta ihop Vega med Stockholm City genom kvartstrafik under större delen av dygnet och en restid på cirka 24 minuter.

– Vi är glada att nu kunna erbjuda spårtrafik med en snabb förbindelse mellan Vega och innerstan. Det möjliggör för fler människor att få ihop livspusslet med hjälp av en väl fungerande kollektivtrafik, säger Caroline Ottosson, förvaltningschef på trafikförvaltningen och vd för SL.

Vega station är anpassad för att alla ska kunna resa med. Till exempel är plattformen i samma höjd som tågens golv, vänthall och plattform ligger på samma nivå och ledstråken är noga utformade i samarbete med Synskadades Riksförbund, SRF, för att tillgängligheten för resenärer med synnedsättning ska bli så bra som möjligt.