Upphandlar nya trafikavtal för tågtrafiken i Mälardalen

Nya trafikavtal för tågtrafiken i Mälardalen från och med den 12 december 2021. Foto: Mälardalstrafik

Regionstyrelsen i Region Örebro län föreslår regionfullmäktige att ge Mälardalstrafik i uppdrag att upphandla nya trafikavtal för tågtrafiken i Mälardalen från och med den 12 december 2021. Mälardalstrafik ägs och finansieras av Region Örebro län tillsammans med Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Östergötland. Ambitionen med den regionala samverkan är att förbättra möjligheterna till pendling och annat resande i Mälardalen, framförallt med tåg.

– Vi vet att ett utökat bilresande leder till problem med trängsel och utsläpp, och på längre sträckor gör restiden att tåg ofta är det bästa alternativet. Den regionala tågtrafiken är därför en viktig del i vårt transportsystem, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Mälardalstrafik har i dag ett trafikavtal med SJ som innebär att SJ mot ersättning trafikerar fyra linjer. Till dessa linjer kommer nya tåg att införskaffas, och från och med 2020 kommer trafiken att profileras som Mälartåg. Det nuvarande trafikavtalet mellan Mälardalstrafik och SJ AB löper ut i december 2021. Av den anledningen behöver Mälartrafik upphandla nya trafikavtal för trafik från och med december 2021. Det kräver beslut av ägarna, och i dag föreslog regionstyrelsen regionfullmäktige att fatta ett sådant beslut för Region Örebro läns del.

– Det känns bra att regionstyrelsen i dag kunde föreslå fullmäktige att fatta beslut i ärendet. Det gör att vi får strategiska ramar om bland annat trafikutbud, tåganskaffning och ekonomi för Mälartåg efter 2021, säger Nina Höijer.

I samband med upphandlingen av nya trafikavtal utökas trafiken från Örebro till Stockholm via Eskilstuna, från dagens 8 turer till 13. Flera av dessa avgångar kommer att vara så kallade Regionexpresser, med avsevärt kortare restider än i dag.