Nu görs sista upphandlingen i projekt Västlänken

Upphandlingen i projekt Västlänken avslutas. Foto: Trafikverket

Västlänken ska bli en dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer går i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som vi bygger vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel. Västlänken beräknas stå klar år 2026.

Nu är Trafikverket igång med den sista stora upphandlingen i projekt Västlänken. Entreprenaden för bana, el, signaler och telekommunikation, förkortat BEST, är den sista av sex huvudentreprenader och ska genomföras mellan 2023 och 2026. Entreprenören kommer att ansvara för järnvägsbyggnationen i tunneln och i området kring Almedal.

– Järnvägsentreprenaden kommer att använda sig av kontaktskena. Likt Citytunneln i Malmö blir det ett ballastfritt spårsystem i tunneln och ett signalsystem med korta blocksträckor, allt för att främja hög kapacitet i ”navet” i det Västsvenska järnvägssystemet, säger Sara Högström, delprojektledare för BEST i Trafikverket.

De fem första entreprenaderna utgår från en geografisk indelning av Västlänkens sträckning. Den sjätte är en övergripande entreprenad för bana, el, signal och telekommunikation längs hela Västlänkens längd, cirka åtta kilometer, varav arbete i tunnel cirka sex kilometer, och med omfattande anslutande arbeten i Almedal. Det ingår även 22 Kv kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer. Tunneln förbereds för signalsystemet ERTMS.