Mälardalstrafiken kommer till stora delar upphandlas

Delägarna i Mälardalstrafik behöver var för sig fatta en rad beslut. Foto: Mälardalstrafik

Tågtrafiken som ska köras inom Mälardalen från december 2021 ska till stora delar upphandlas.Därför fattade Trafik och samhällsutvecklingsnämnden flera beslut om Mälardalstrafik Etapp 2 vid sitt senaste möte. Tågtrafiken som ska köras inom ramen för Mälardalstrafik kommer att ha betydelse för Uppsala län och särskilt trafiken Uppsala – Knivsta – Arlanda –Stockholm, säger Johan Örjes (C), regionråd och ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

– Den tågtrafiken knyter ihop och underlättar utbytet med flera viktiga orter i Mälardalen eftersom Uppsala får direktförbindelse med Södertälje, Eskilstuna och Örebro, säger Johan Örjes.

För trafiken söder om Uppsala behöver Region Uppsala bidra med två tågfordon av samma typ som redan är beställda för Upptåget.

För att upphandlingsarbetet ska löpa på som planerat behöver delägarna var för sig fatta en rad beslut. Trafik och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut att ingå separat överenskommelse för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige.

Dessutom beslutade nämnden att föreslå regionstyrelse och regionfullmäktige att fatta ett antal beslut om att anskaffa två tågfordon för trafik i mälardalssystemet och om justeringar i avtalet mellan delägarna och Mälardalstrafik.

Utöver den trafik som ska upphandlas är meningen att Movingo-avtal ska ingås på andra sträckor som Örebro – Västerås – Enköping – Stockholm (Mälarbanan) och Uppsala – Knivsta – Märsta – Stockholm (Ostkustbanan). Ett förnyat uppdrag att ingå sådana avtal kommer fattas vid senare tillfälle.

Mälardalstrafik ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.