Pendeltågsstationen Vega i Haninge invigs 1 april

Stockholmsregionens 54:e pendeltågsstation öppnar. Bild: Region Stockholm

Den 1 april öppnar Stockholmsregionens 54:e pendeltågsstation – Vega. Stationen ligger i Haninge kommun och ska, när Vega är fullt utbyggt, ha mellan 4 000 till 5 000 dagliga resenärer. Satsningen på den nya stationen, inklusive bussterminal och infartsparkering, uppgår till runt 450 miljoner kronor och markerar ännu ett steg i bygget av 46 nya spårstationer i länet kommande år.

– Ett av mina första uppdrag som nytillträtt trafiklandstingsråd var att landa de sista överenskommelserna och besluten om en helt ny pendeltågsstation i Vega. Efter det följde spadtag och byggstart - ett bygge som nu är på väg att landa, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

– Vega är en viktig framtidssatsning på utbyggd kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion. Med en ny pendeltågsstation möjliggörs inte bara bättre resande för fler, utan läggs också grund för en ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser, avslutar Kristoffer Tamsons.

Den nya pendeltågsstationen i Vega bygger på ett samarbete och samfinansiering mellan SL (Region Stockholm), Trafikverket och Haninge kommun. Planeringen för pendeltågsstationen i Vega startade 2009 och byggtiden sträckte sig mellan 2015-2019. Kostnaden för stationen i den partsgemensamma delen uppgår till runt 450 miljoner kronor.

Kopplat till stationen planeras det att byggas 3000 bostäder, arbetsplatser och service. Det ska ge plats för ungefär 10 000 nya människor. När Vega är fullt utbyggt kommer 4000-5000 personer dagligen stiga på/av vid stationen. Restiden till Stockholm City kommer vara ca 24 minuter och stationen ska trafikeras med kvartstrafik.