Västlänken ställer till det för spårtrafiken i Göteborg

Foto: Spoorjan

En ny spårvägslänk i Göteborg ska binda samman Skånegatan och Södra vägen. Det rapporterar GP. Länken ska gå längs med Engelbrektsgatan och i planerna ingår även en ny gång- och cykelbana.

– Om byggnadsnämnden kan ge ett positivt planbesked i maj eller juni kan vi få planstart i år, säger David Lega (KD), ordförande i fastighetsnämnden, till tidningen.

Vid kommande byggnation av Västlänken i Korsvägen kommer det i byggskede två inte vara möjligt att trafikera linje 4 mellan Mölndalsvägen och Södra Vägen/Avenyn. För att möjliggöra trafikering som idag behöver därför spårvägsnätet under byggskedet kompletteras med spår i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra Vägen, menar planerarna på Trafikkontoret i Göteborg

Dagens spårvägsnät störningskänsligt och i många relationer oflexibelt vid planerade och icke planerade trafikomläggningar. Ett avbrott för spårvägen i Skånegatan slår ut all trafik mellan södra City och Mölnda l och Chalmers/Sahlgrenska. Med spårväg i Engelbrektsgatan möjliggörs alternativ infart till c entrala Göteborg. Därutöver har trafikkontoret identifierat ett behov av cykelväg utmed Engelbrektsgatan