Efter 56 år har M28-orna tjänat ut

Nu rullar de snart 60 år gamla spårvagnarna av typen M28 in i depå för gott. Foto: Eddie Löthman

Nu tar Västtrafik och Göteborgs Spårvägar de allra äldsta spårvagnarna, M28, ur trafik för gott. Planen sedan länge är att de gamla spårvagnarna ska ersättas av nyare. Men på grund av att resandet ökat så kraftigt under de senaste tio åren har spårvagnarna fått fortsätta köra. Nu går det inte längre. Efter besiktning av spårvagnarna av typen M28 tas samtliga 48 vagnar ur trafik. Det var i samband med det planerade utrangeringsarbetet som problem med rostskador upptäcktes

– Jag beslutade då att genomföra omedelbar besiktning av samtliga spårvagnar av typen M28, säger Hans Nilsson, vd på Göteborgs Spårvägar.

I besiktningsomgång 1 besiktigades 15 vagnar, samtliga blev av trafiksäkerhetsskäl underkända och togs direkt ur trafik. I besiktningsomgång 2 underkändes ytterligare 10 vagnar. Då det i besiktningsomgång 3 kvarstår ytterligare 23 vagnar att besiktiga har det beslutats att omedelbart ta vagnarna från både besiktningsomgång 2 ur trafik samt även de kvarstående icke besiktigade 23 vagnarna. Fordonsmodellen M28 har under sina 56 år tjänat göteborgarna väl.

Det är 48 enkelvagnar av totalt 255 spårvagnar som tas ur trafik. På grund av tillgången till färre spårvagnar kommer linje 14, förstärkningslinjen mellan Wieselgrensplatsen och Kortedala, dras in.

– Vi behöver planera om trafiken och kommer köra fler enkelvagnar under en period. Vi tar hänsyn till hur resandet ser ut när vi lägger planeringen och kommer göra allt vi kan för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt, säger Niclas Olsson, affärschef för spårvagnstrafiken på Västtrafik.

Samtidigt ökar leveranstakten av Västtrafiks nya spårvagnar, modell M33. Från november levereras två nya spårvagnar per månad. M33 rymmer fler resenärer än två sammankopplade spårvagnar av typen M28. Västtrafik har köpt totalt 40 M33, och 40 M34, den längre versionen.

Spårvagnstrafiken kommer vara påverkad av lägre tillgång till spårvagnar fram till nästa höst, en i successivt minskande omfattning.