Med hösten kommer spårhalka

Hala spår ger förlängda restider. Foto: Gustav Kaiser

Under höst och vinter drabbas SL:s spårtrafik ibland av spårhalka som kan ställa till det för trafiken. Hala spår uppstår vid låga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet. Ett annat problem är fuktiga löv som lägger sig på spåren. SL och dess trafikentreprenörer arbetar aktivt för att minimera risken för spårhalka.

– Hala spår och lövhalka påverkar hur man kan köra tågen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, teknisk direktör på SL. Vid starter tar det längre tid att komma upp i hastighet och halkan ger också längre bromssträcka. Det innebär att man på vissa sträckor måste sänka farten och bromsa försiktigare så att hjulen inte låser sig vid inbromsning.

Om hjulen låser sig och glider på rälsen uppstår en liten avskavd yta på hjulet, med en liten valk av metall bakom den platta fläcken. Den hårda valken slår mot rälen vilket i värsta fall kan leda till rälsbrott. Om man misstänker att rälsen kan ha skadats måste banan kontrolleras och det kan innebära att trafiken måste stoppas. Dessutom måste vagnar med skadade hjul tas ur trafik och hjulen svarvas runda, vilket kan innebära vagnbrist.

– Vi vill till varje pris undvika skador på rälsen eller att behöva ta tåg ut trafik på grund av hjulskador, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Jag hoppas att våra resenärer har förståelse för att vi ibland tvingas köra lite långsammare, även om det innebär att resan tar lite längre tid.

De banor som oftast drabbas av spårhalka är Saltsjöbanan, Roslagsbanan och tunnelbanan – och då i synnerhet Gröna linjen som har flest utomhusstationer. Lövhalka uppstår när våta löv lägger sig på spåren. När tågens hjul krossar löven bildas en såphal smet av cellulosa och äggviteämnen.

Även väta, till exempel duggregn, är ett problem eftersom den smuts- och oljefilm som normalt finns på spåret löses upp och blir hal. Ett kraftfullt regn är lättare att hantera då det spolar bort det hala från spåret. Vid temperaturer mellan noll och fem grader blir vattendropparna mer trögflytande och rinner inte av rälsen lika lätt.